Un măr pe zi va menține doctorul la distanță!

Adresa:

Str. Primăverii Nr. 2, Constanța

Tumorile cerebrale primare reprezintă un capitol im- portant al neurologiei, fiind foarte diverse ca simptomato- logie, mărime, localizare, invazivitate.

Datele epidemiologice sunt în general limitate din mai multe considerente: complexitatea examenului histologic,

lipsa acestuia în unele cazuri, natura retrospectivă a unora dintre studii sau numărul mic de pacienți al altora, accesul inegal la noile tehnologii etc.

Din cauza lipsei unor date epidemiologice în legătură cu neoplasmele cerebrale din țara noastră, vom aminti câteva date din SUA. Aici sunt diagnosticate anual 24.000 de tumori primare cerebrale. Datele privind incidența lor provin din- tr-un studiu efectuat în 1973-1974, înaintea erei tomografiei computerizate. Aceasta este de 8,2/100.000 locuitori, în populația generală, frecvența crescând între 55-74 ani la 20,4%, vârstă de la care începe să scadă din nou la 15,4%. Alte surse estimează incidența anuală a tumorilor primare cerebrale din SUA la 15/100.000 locuitori. Numărul deceselor prin cancere, în 1996, a fost estimat la 400.000. Dintre acestea,

18.000 au fost prin tumori cerebrale primare. La copii, neoplasmele primare cerebrale reprezintă 22% din totalul cancerelor, aflându-se pe locul doi după leucemii.

Din punct de vedere histologic, glioamele (60%) cu predo- minanță masculină și meningioamele (20%) cu predominanță feminină sunt cele mai frecvente la adulți. La copii predomină meduloblastomul și astrocitomul.

Mortalitatea și morbiditatea au cunoscut o ușoară scădere datorită progreselor efectuate în anesteziologie, tehnicile microchirurgicale și stereotaxice, radioterapie, chimioterapie.

Nu există date privind costurile directe și indirecte ale acestei afecțiuni în țara noastră.

error: Content is protected !!